ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่้่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่้่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-1063
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่้่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2556
 • หมดเขต    18/10/2556
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294