ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะและนำไปกำจัด
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะและนำไปกำจัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1420 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2556
 • หมดเขต    18/10/2556
 • อ่าน   292
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294