ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5387-7060 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2556
 • หมดเขต    22/10/2556
 • อ่าน   270
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294