ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา่ก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมา่ก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดตอขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5310-1589
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2556
 • หมดเขต    24/10/2556
 • อ่าน   328
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294