ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กเล็ก
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปม่ก๊า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการศึกษา งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-7432 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2556
 • หมดเขต    24/10/2556
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294