ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรถจัดเก็บขยะ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการรถจัดเก็บขยะ โดยจัดเก็บพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านในเขต อบต.บ้านกลาง จำนวน 5 หมู่บ้าน เป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่บัดนี้ั ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2556
 • หมดเขต    22/10/2556
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294