ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ ผู้สนใจติดต่ขอทราบรายละเอียด และซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตั้งแต่ีบัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sannameng.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2556
 • หมดเขต    22/10/2556
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294