ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.5138 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชื่อมบ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2556
 • หมดเขต    22/10/2556
 • อ่าน   268
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294