ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอาคารปฏิบัติการ
 •     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอาคารปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/06/2550
 • หมดเขต    22/06/2550
 • อ่าน   833
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294