ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก้องน้ำวัดป่าแดงมหาวิหาร
 •     วัดป่าแดงมหาวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก้องน้ำวัดป่าแดงมหาวิหาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยงานพัสดุ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2038
 • หน่วยงาน    วัดป่าแดงมหาวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2556
 • หมดเขต    18/10/2556
 • อ่าน   294
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294