ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาคคุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาคคุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เครื่องเอ็กซเรย์แบบติดฝาพนัง 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0141
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2556
 • หมดเขต    28/10/2556
 • อ่าน   270
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294