ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     เทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5347-0050 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2556
 • หมดเขต    28/10/2556
 • อ่าน   359
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294