ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-8621 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    เทศบาลเมืองแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2556
 • หมดเขต    25/10/2556
 • อ่าน   263
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294