ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ไฟฟ้าแสงสว่างเขตเมืองเก่าและคูเมือง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5325-9085
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2556
 • หมดเขต    28/10/2556
 • อ่าน   271
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294