ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญานหลัก (Core Switch)
 •     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญานหลัก (Core Switch) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานคลังและพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-94-3807 ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัตินี้ ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
 • หน่วยงาน    สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/05/2551
 • หมดเขต    22/05/2551
 • อ่าน   630
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294