ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการสร้างอาคาร อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว สอบราคาโครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านกาวิละ หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 15 และโครงการสร้างห้องน้ำ และติดตั้งฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว โทรศัพท์ 053-451100 ต่อ 17 ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
 • วันที่ประกาศ   15/05/2551
 • หมดเขต    02/06/2551
 • อ่าน   658
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294