ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ดังนี้ 1.ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย จำนวน 1 ชุด 2.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชุด 3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 7 ชุด 4.ครุถัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 3 ชุด 5.ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 ชุด 6.อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ชุด 7.ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 7 ชุด ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนการคลัง กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน โทร/โทรสาร (053)259257 -91 , 259262 ตั้งแต่บัตินี้ จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/05/2551
 • หมดเขต    27/05/2551
 • อ่าน   685
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294