ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
 •     สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถต่อติอสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายงานบริการทั่วไป สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โทร (053) 299934 โทรสาร (053) 299934 ตั้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
 • หน่วยงาน    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2551
 • หมดเขต    23/05/2551
 • อ่าน   606
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294