ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลประจำตำบล
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลประจำตำบล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-3231 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/11/2556
 • หมดเขต    08/11/2556
 • อ่าน   256
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294