ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงถนนเดินเดิม โดยการลงหินคลุกและลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย
 •     เทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงถนนเดินเดิม โดยการลงหินคลุกและลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่้บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5339-0642 ต่อ 123
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/11/2556
 • หมดเขต    11/11/2556
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294