ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5315-2043 ต่อ 101 ( เอกสารส่งมาช้ากว่ากำหนด)
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
 • วันที่ประกาศ   01/11/2556
 • หมดเขต    29/10/2556
 • อ่าน   248
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294