ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลหาดง อ.หงดง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมอุปกรณ์ชนิดไบเฟสิค จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหาดง อ.หงดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤสจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-2390 ต่อ 508
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหาดง อ.หงดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/11/2556
 • หมดเขต    11/11/2556
 • อ่าน   246
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294