ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลป่าซาง ลำพุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-5400 ต่อ 1181
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/11/2556
 • หมดเขต    05/11/2556
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294