ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ อาคารหอแห่งแรงบันดาลใจโครงการพัฒนาดอยตุง เชียงราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-1018 ต่อ 11605
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/11/2556
 • หมดเขต    18/11/2556
 • อ่าน   254
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294