ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ จำนวน 6 เครื่อง
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 1 รายการ จำนวน 6 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0413
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/11/2556
 • หมดเขต    12/11/2556
 • อ่าน   246
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294