ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหมื่นด้ามพร้าคต
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหมื่นด้ามพร้าคต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5325-9085
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/11/2556
 • หมดเขต    11/11/2556
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294