ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
 •     เทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง เชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-1961 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/11/2556
 • หมดเขต    12/11/2556
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294