ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดหาผู้เข้าดำเนินการประกอบกิจการรถโดยสาร รถกอร์ฟ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดหาผู้เข้าดำเนินการประกอบกิจการรถโดยสาร รถกอร์ฟ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4110
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2556
 • หมดเขต    11/11/2556
 • อ่าน   325
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294