ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ต.สันทราย อ.สารภี เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างท่อลอกเหลี่ยม , ปรับปรุงภูมิทัศน์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ต.สันทราย อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-6059 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ต.สันทราย อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2556
 • หมดเขต    18/11/2556
 • อ่าน   296
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294