ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ฯลฯ พร้อมติดตั้งและเชื่อมระบบคำสั่งควบคุม การทำงาน สำหรับบริการด้านงานทะเบียนราฎร ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โทร 0-5332-1420 , 05332-1951 ต่อ 106 หรือ www.theyang.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2551
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 • วันที่ประกาศ   13/05/2551
 • หมดเขต    28/05/2551
 • อ่าน   675
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294