ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ ลำปาง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ก่อสร้างหอประชุม 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5433-1626 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   12/11/2556
 • หมดเขต    18/11/2556
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294