ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2557
 •     เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที กองคลัง งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5310-4900 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2556
 • หมดเขต    22/11/2556
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294