ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำบ้านสันหนอง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 •     สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำบ้านสันหนอง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1171
 • หน่วยงาน    สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2556
 • หมดเขต    14/11/2556
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294