ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและศูนย์การพิมพ์
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและศูนย์การพิมพ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226 ต่อ 260
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2556
 • หมดเขต    11/11/2556
 • อ่าน   265
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294