ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สอบขายราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2551 เพื่อเตรียมดื่มในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง กองการศึกษา/งานธุรการ โทร. 0-5335-5270 ต่ิอ 124 โทรสาร.0-5382-2948 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 • วันที่ประกาศ   13/05/2551
 • หมดเขต    26/05/2551
 • อ่าน   663
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294