ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
 •     ศาลแรงงานภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ณ อาคารศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 น. นั้น
 • หน่วยงาน    ศาลแรงงานภาค 5
 • วันที่ประกาศ   13/05/2551
 • หมดเขต    06/07/2551
 • อ่าน   697
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294