ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5335-5270 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/11/2556
 • หมดเขต    27/11/2556
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294