ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมโรงพยาบาลสวนปรุง
 •     กรมสุขภาพจิต(โรงพยาบาลสวนปรุง) สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมโรงพยาบาลสวนปรุง 6 รายการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสวนปรุง โทร.0-5328-0228-46 ต่อ 431-433,455 โทรสาร. 0-5327-1084 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551
 • หน่วยงาน    กรมสุขภาพจิต(โรงพยาบาลสวนปรุง)
 • วันที่ประกาศ   14/05/2551
 • หมดเขต    27/05/2551
 • อ่าน   726
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294