ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ี 27 พฤศจิกายน 2556
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงให
 • วันที่ประกาศ   22/11/2556
 • หมดเขต    27/11/2556
 • อ่าน   248
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294