ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบซื้อราคาอาหารเสริม(นม) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย โทรศัพท์ 053-317398 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
 • วันที่ประกาศ   14/05/2551
 • หมดเขต    28/05/2551
 • อ่าน   652
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294