ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 2 แห่ง
 •     สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 2 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤสจิกายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1171
 • หน่วยงาน    สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2556
 • หมดเขต    25/11/2556
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294