ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ โรงพยาบาลไชยปราการ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5387-0444 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2556
 • หมดเขต    02/12/2556
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294