ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีด ภายในหมู่บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 , บ้านสันควงคำ หมู่ที่ 6 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โทร. 0-5326-9845 ,0-5326-9849 ต่อ 13 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 พ.ค. 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
 • วันที่ประกาศ   14/05/2551
 • หมดเขต    29/05/2551
 • อ่าน   706
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294