ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาดขายทอดตลาด วัสดุชำรุดของสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด เชียงใหม่
 •     กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์ ประกาดขายทอดตลาดวัสดุชำรุด ของสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงใหม่ 2 ประการ ผู้ที่สนใจ สามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบท เชียงใหม่ โทร 0-5322-1646 ต่อ 113,114 โทรสาร 0-5322-2190 ตั้งแต่บัดนี้ ถีงวันที่ 29 พ.ค. 2551
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/05/2551
 • หมดเขต    29/05/2551
 • อ่าน   831
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294