ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม ( นม )
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะทำการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับภาคเรียนที่1/2551 ประจำปีงบประมาณ 2551 ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โทร/โทรสาร 0-5324-8577
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 • วันที่ประกาศ   14/05/2551
 • หมดเขต    29/05/2551
 • อ่าน   625
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294