ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา ขุดลอกลำเหมือง
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ขุดลอกลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1-2 และ4 กำหนดการยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2551 ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2551 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ที่งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ/กองคลัง โทร/ โทรสาร 0-5385-0037,0-5385-0103 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา
 • วันที่ประกาศ   15/05/2551
 • หมดเขต    2/06/2551
 • อ่าน   694
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294