ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมกล้องส่องตรวจชนิดวีดิทัศน์ 1 ชุด
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมกล้องส่องตรวจชนิดวีดิทัศน์ 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   06/12/2556
 • หมดเขต    11/12/2556
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294