ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายชุดสำหรับเก็บเกล็ดโลหิต (ครั้งที่ 2) 120 ชุด
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายชุดสำหรับเก็บเกล็ดโลหิต (ครั้งที่ 2) 120 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100 ต่อ 6001
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   06/12/2556
 • หมดเขต    12/12/2556
 • อ่าน   268
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294