ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรคสล.
 •     สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรคสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9695 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2556
 • หมดเขต    06/12/2556
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294