ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธ์งาม 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านป่าแดงอ๓ิวัฒน์ 3.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.99 หมู่ที่ 1 บ้านหลวง รายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร (053) 293711 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
 • วันที่ประกาศ   15/05/2551
 • หมดเขต    29/05/2551
 • อ่าน   672
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294